Miejsko Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Aktualności z Miejsko-Gminnego Domu Kultury

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

 

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

 

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż
samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter
 
1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Miejsko – Gminny Dom Kultury
ul. Rynek 14
49-340 Lewin Brzeski
NIP: 747-11-69-529
REGON: 530584031
tel. 077 404 23 00,
e-mail: kulturalewin.b@gmail.com
 

Ogłoszenie o  II przetargu ofertowym na sprzedaż  samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter 1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Miejsko – Gminny Dom Kultury ul. Rynek 14 49-340 Lewin Brzeski NIP: 747-11-69-529 REGON: 530584031 tel. 077 404 23 00, e-mail: kulturalewin.b@gmail.com   2. Przedmiot przetargu:   MERCEDES BENZ B Sprinter 208 CDI Numer nadwozia : WDB9036621R828975, Karta pojazdu : AAA 5568417 Rodzaj pojazdu: Osobowy Rodzaj nadwozia : Wielozadaniowe Pojemność silnika: 2,2l Ilość miejsc : 9 Rodzaj paliwa : Olej napędowy Rok produkcji : 2005 Kolor : żółty Przebieg 456 tys. km Wyposażenie: Radio, 2 komplety kluczyków, koło zapasowe, komplet opon letnich i zimowych, hak holowniczy, badanie techniczne ważne do 16.12.2021r. OC do 26.07.2021r. Auto po wymianie klocków, wymianie oleju i filtrów.   3. Tryb przetargu Pisemny przetarg ofertowy. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta: - Imię i nazwisko lub nazwę firmy; - Adres siedziby oferenta; - Numer telefonu; - Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON; - Datę sporządzenia oferty; - Oferowaną cenę brutto; - Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.   4. Cena wywoławcza samochodu Cena wywoławcza pojazdu : 10.000,00zł brutto (słownie brutto: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT.   5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru: w sekretariacie Miejsko – Gminnego Domu Kultury 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 14 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 208 CDI”

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż  samochodu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

E-skarbonka dla WOŚP

E-skarbonka dla WOŚP

Uruchomiliśmy już E skarbonkę dla WOŚP w związku z 29 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wspomóż WOŚP
 
 

Karnawał w Domu Kultury

Karnawał w Domu Kultury

Karnawał w Domu Kultury ONLINE 
Oświadczenie Rodo link https://drive.google.com/file/d/1Iz5Veiv7KKVNhldNgjUtOYqOIzEba0Ap/view?usp=drivesdk
Regulamin udziału   link https://drive.google.com/file/d/1J7QLP9126KJtgxvmyIy_LymPnb-r-72f/view?usp=drivesdk